Przeciwpożarowe stalowe bramy rolowane

Bramy rolowane wykonane z jednowarstwowych profili stalowych o przekroju 128×17,55 mm wykonane w klasie E 180.

Certyfikat CE: 0370-CPR-3958
Typ konstrukcji: Stalowa rolowana
Klasa odporności: E 180
Waga: Waga pancerza 15,5 kg/m²
Wymiary maksymalne*: E 180: 2975×2800
Prędkość zamykania: Prędkość zamykania do 0,2 m/s; prędkość otwierania silnikiem elektrycznym powyżej 10 cm/s

*Większe wymiary dostępne na zapytanie

Standardowa konstrukcja bram rolowanych typu Vulcano obejmuje:

  • Pancerz o odporności E 180 wykonany z jednowarstwowych profili stalowych walcowanych na zimno, z blachy o grubości 0,8 mm, łączonych ze sobą zawiasowo na całej długości,
  • Całkowita grubość pancerza wynosi 17,55 mm,
  • boczne prowadnice i obudowa wału wykonane ze stali ocynkowanej,
  • Brama podnoszona silnikiem rurowym elektrycznym,
  • Brama doszczelniona po obwodzie systemem uszczelnień labiryntowych, ze stali ocynkowanej z uszczelkami pęczniejącymi.

Opcjonalnie bramy mogą być wyposażone w:

  • Osprzęt ostrzegania pożarowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dźwiękowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekaźnikowa.